Профил на страната

 

БългарияОсновна информация
Население: 7 504 868 (3 629 809мъже / 3 875 059 жени)
Работна сила: 4,6 млн.
Градско население: 73%
Столица: София
Часова зона: EET (UTC+2)EEST (UTC+3)
Площ: 110 910 кв. км. / 42 822 кв.мили
Сухоземна площ: 108 489 кв.км
Водна площ: 2 390 кв.км
Климат: Умереноконтинентален и средиземноморски
Езици:
Български – официален език 85,2%
Турски език 9,1%
Други чужди езици Английски, немски, френски, испански, руски
Вероизповедания:
Православно християнство 76%
Ислям 10%
Други 9,3%
Валута: Български лев (BGN), фиксиран към eврото при курс 1.95583
Корпоративен данък: 10%
Данък върху доходите на физически лица 10%
ДДС: 20%
Форма на държавно управление Парламентарна Република
Български парламент: Народно събрание с 240 народни представители
Изпълнителна власт: Министерски съвет(head: Prime Minister)
Вход в ЕС  от 2007
Членуване в НАТО от 2004
Членство в СТО от 1996