Икономика

Стратегическо местоположение на България в центъра на Югоизточна Европа, пресичана от главните пътища от Европа към Близкия изток и Азия

 

  • България има стратегическо географско положение, което осигурява достъп до следните позари:
   • Югоизточна Европа – бързо растящ пазар със 122 млн. потребители
   • ЕС – България предлага най-ниски разходи за бизнес и живот и безмитен достъп до пазар с 500 млн. потребители
   • ОНД, Близкия изток и Северна Африка
  • България предлага добра комбинация от политическа и макроикономическа стабилност и стимули за инвеститорите:
   • Стабилна парламентарна демокрация, членство в ЕС, НАТО и СТО
   • Българският лев е фиксиран към еврото съгласно договореностите на валутен борд
   • Най-ниски данъци и най-ниски разходи за работна сила в ЕС, съчетани със специални насърчителни мерки за инвеститорите
   • Финансиране от ЕС – над 8 млрд. евро от фондове на ЕС през следващите години

 

Източник: БНБ, Eurostat                                                                                                      Източник: Eurostat

 
      

Източник: БНБ                                                                                                                  Източник: БНБ

                                     

 

Данъци (Източник: Worldwide text):                                                                                Образование в България (Източник: НСИ) :