Държавно управление

 

Народното събрание 

е еднокамарен парламент. Състои се от 240 членове, наречени народни представители, които се избират от народа на всеки четири години. Народното събрание е законодателен орган, който се ръководи от председател и четирима заместник-председатели.

 

 

 

 

Министерски Съвет 

е изпълнителният държавен орган, който ръководи вътрешната и външната политика на страната. Мандатът му е 4 години.

 

 

 

 

Правораздаването 

се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. Със закон могат да се създават и специализирани съдилища. Извънредни съдилища не се допускат.

 

  

 

Президентът 

се избира пряко от избирателите за срок от 5 години и може да бъде преизбран само за още един мандат. Президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили на България.

 

 

 

 

Гербът на България 

е изправен златен коронован лъв на тъмночервено поле,

обърнат на дясна хералдическа страна, поставен върху щит.

 

 

 

 

 

Националното знаме  на България 

има правоъгълна форма и се състои от три цвята: бял, зелен и червен, разположени хоризонтално отгоре надолу, като цветните полета са еднакви по форма и размери.